• Slide 0
  • Slide 1

ประกาศรับสมัคคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงยุติธรรม

ประกาศรับสมัคคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงยุติธรรม

เอกสารแนบ

ลงวันที่ 19 เม.ย. 2562 11:43 น.

จำนวนผู้อ่าน 335 คน