ป.ป.ส. จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินครั้งที่ 4/2562

19 เม.ย. 2562 15:08 น. 198 ครั้ง

วันที่ 17 เมษายน 2562 สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินครั้งที่ 4/2562 โดยมี นางสมศรี วัฒนไพศาล รองอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด
รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ทำหน้าที่ประธานฯ นายอำนาจ เหล่ากอที
เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณาสำนวนคดีตรวจสอบทรัพย์สิน จำนวน 189 คดี ทรัพย์สิน จำนวน 509 รายการ รวมมูลค่า 91,672,000 บาท  ซึ่งการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน เป็นกระบวนการในการบังคับใช้กฎหมายการริบทรัพย์ เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยในสังคม ลดโอกาสในการกลับมากระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำ ณ ห้องประชุมกฤษณะ ผลอนันต์ สำนักงาน ป.ป.ส.

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ