• Slide 0
  • Slide 1

ประกาศรับสมัคคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม

ประกาศรับสมัคคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม

เอกสารแนบ

ลงวันที่ 22 เม.ย. 2562 10:35 น.

จำนวนผู้อ่าน 322 คน