สกธ. จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 17

22 เม.ย. 2562 15:59 น. 165 ครั้ง

 

          วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 17 ในหัวข้อ “พัฒนากระบวนการยุติธรรม สร้างความเชื่อมั่น นำความยุติธรรมสู่ประชาชน” โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
การเปิดการประชุมฯ และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “พัฒนากระบวนการยุติธรรม สร้างความเชื่อมั่น นำความยุติธรรมสู่ประชาชน”

          การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 17 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2562 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นต่อสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม รวมถึงข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การให้บริการหรือการดำเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ