ลงนามความร่วมมือ (MOU) การอำนวยความยุติธรรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างสังคมเท่าเทียม

25 เม.ย. 2562 08:55 น. 324 ครั้ง

 

วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในงานการลงนามความร่วมมือ (MOU) การอำนวยความยุติธรรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างสังคมเท่าเทียม ซึ่งการลงนามในครั้งนี้เป็นความร่วมมือร่วมกัน (MOU) ระหว่างกองทุนยุติธรรมกับ กระทรวงกลาโหม สภาทนายความ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานศาลยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ กรมบังคับคดี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมคุมประพฤติ ในการนี้นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้เข้าร่วมนามในครั้งนี้ด้วย ณ ห้อง Wanda A Grand Ballroom โรงแรมเบสต์เวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด