กฎหมายน่ารู้ ตอน "พนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสารฯ มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในขณะปฏิบัติหน้าที่"

25 เม.ย. 2562 14:50 น. 1,040 ครั้ง

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด