งานกีฬาสัมพันธ์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2

29 เม.ย. 2562 09:33 น. 251 ครั้ง

 

วันที่ 26 เมษายน 2562 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิด "งานกีฬาสัมพันธ์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2" โดยมี พันตำรวจเอก สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงยุติธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมงานฯ ในการนี้ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีฯ (1) นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ (2) นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ (รองอธิบดีฯ 3) ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ร่วมงานด้วย

โดยในงานมีการจัดการแข่งขันกีฬา 4 ประเภท ได้แก่ 1. กีฬาเทเบิลเทนนิส (ชาย/หญิง เดี่ยว/คู่ผสม) จำนวน 3 คู่ 2. กีฬาแบดมินตัน (เดี่ยวชาย/หญิง หรือคู่ชาย/หญิง/ผสม) จำนวน 3 คู่ 3. กีฬาแชร์บอล และ 4. กีฬาฟุตบอล 11 คน ในการนี้ อธิบดีกรมพินิจฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภทชายคู่ร่วมกับนายบุญเลิศ แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ สิรินธร, นายแสงประทีป โกมลบุตร ผู้ตรวจราชการกรม และนายจตุพล อธิคม ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล 11 คน อีกทั้ง นางปรีดา วิสาโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านกรุณา และนางนลินนาถ ไกรนรา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 2 ราชบุรี ร่วมแข่งขันกีฬาแชร์บอล ตลอดจนผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ และผู้อำนวยการสถานพินิจฯ เข้าร่วมการแข่งขันอย่างคับคั่ง ณ สโมสรราชพฤกษ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด