รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ชื่นชมและให้กำลังใจทีม Fantastic Four แชมป์โลกโครงการ Generation Unlimited Youth Challenge เยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม ขององค์กร UNICEF

30 เม.ย. 2562 09:03 น. 180 ครั้ง

วันที่ 29 เมษายน 2562  เวลา 11.30 น. นายศิริพงษ์ กาญจนวลัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฝึก   และอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา พาเยาวชนทีม Fantastic Four จากศูนย์ฝึกฯบ้านอุเบกขา  เข้าพบพลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เพื่อรายงานผลความสำเร็จของการเข้าร่วมโครงการ Generation Unlimited: เยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม ขององค์การยูนิเซฟ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับโลก โอกาสนี้ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่เยาวชน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร ของที่ระลึก และเงินรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ

ในการนี้ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายธวัชชัย  ไทยเขียว    รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีฯ (1) นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีฯ (3) ผู้อำนวยการศูนย์ฝึก   และอบรมฯบ้านอุเบกขา ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแสดงความยินดีด้วย  ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ