ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

1 พ.ค. 2562 14:09 น. 220 ครั้ง

เอกสารแนบ