• Slide 0
  • Slide 1

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

เอกสารแนบ

  • HIP_pdf ดูแล้ว 15 ครั้ง

ลงวันที่ 2 พ.ค. 2562 13:44 น.

จำนวนผู้อ่าน 145 คน