ป.ป.ส. จัดประชุมติดตามผลการดำเนินการด้านการตรวจสอบทรัพย์สินและบังคับโทษปรับ ครั้งที่ 5/2562

4 พ.ค. 2562 18:02 น. 168 ครั้ง

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สินฯ ครั้งที่ 5/2562 ผ่านทางระบบ Video conference
ณ ห้องประชุมยอดมณี อาคาร 3 ชั้น 5 สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง) โดยมี นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นประธานการประชุมฯ นายวิชัย ไชยมงคล
รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นายอำนาจ เหล่ากอที ผอ.สตส., ผอ. สำนักงาน ปปส.ภาค 1-9/กทม., ผู้อำนวยการส่วนใน สตส., ผอ.ทบ. ทุกภาค, พนักงานเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการทำงานตลอดจนการรับฟังปัญหาอุปสรรค เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและการบูรณาการงานด้านการริบทรัพย์สินและบังคับโทษปรับของสำนักงาน ป.ป.ส.

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ