กรมพินิจฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

7 พ.ค. 2562 07:07 น. 214 ครั้ง

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (1) และนางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (2) พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ ถนนราชดำเนินใน แขวงพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ