กรมพินิจฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

7 พ.ค. 2562 17:30 น. 208 ครั้ง

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพร้อมใจถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ ในการนี้ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีฯ (1) นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ (2) ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการ และข้าราชการกรมพินิจฯ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ หน้าศูนย์บริการร่วม ชั้น 2 กระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด