กรมคุมประพฤติแจงกรณีนักเรียนวิวัฒน์พลเมืองหลบหนี ตามจับได้ 10 ราย อีก 5 รายอยู่ระหว่างการติดตามตัว

10 พ.ค. 2562 14:12 น. 342 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด