การจดแจ้งการครอบครองกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์

13 พ.ค. 2562 10:32 น. 563 ครั้ง

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเว็บไซต์ www.oncb.go.th และหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อประสานงานได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 1-9 / กทม.


ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด