ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ตู้ VIP ตามโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรม จังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ณ ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พ.ค. 2562 10:31 น. 106 ครั้ง

เอกสารแนบ