ปลัดกระทรวงยุติธรรม หารือข้อราชการ กับคณะเลขาธิการศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของหอการค้านานาชาติ (ICC)

15 พ.ค. 2562 11:08 น. 275 ครั้ง

วรัญญา//ข่าว

สุกฤษฎิ์//ออกแบบ 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ