ปลัดกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมสู่การขับเคลื่อน การปฏิบัติงานกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน"

15 พ.ค. 2562 13:16 น. 308 ครั้ง

พิมล / ข่าว

สุกฤษฎิ์ / ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ