ในวันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๒๐ น. ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมสู่การขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน กรมพินิจและคุ้ม

15 พ.ค. 2562 13:16 น. 138 ครั้ง

พิมล / ข่าว

สุกฤษฎิ์ / ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ