ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญาที่ได้แก้ไขใหม่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พ.ค. 2562 17:00 น. 101 ครั้ง