ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

15 พ.ค. 2562 17:53 น. 182 ครั้ง

เอกสารแนบ