กรมบังคับคดีร่วมกับธนาคารออมสิน จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ณ จังหวัดลำพูน

15 พ.ค. 2562 19:05 น. 177 ครั้ง

          วันนี้ (15 พฤษภาคม 2562) สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูนร่วมกับธนาคารออมสิน จัดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน โดยมีนายปิยชาต สงวนหงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี โดยมีลูกหนี้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 160 ราย ทุนทรัพย์กว่า 48,137,985.43 บาท ทั้งนี้ได้เชิญเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย 
          การจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ได้เจรจาร่วมกันด้วยความพึงพอใจ สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ และลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้ ส่งผลให้ลูกหนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ต้องถูกบังคับคดี หรือถูกฟ้องล้มละลาย อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ และเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่ายมากยิ่งขึ้น

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด