ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เข้าหารือข้อราชการร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อขับเคลื่อนงานยุติธรรมในระดับพื้นที่

16 พ.ค. 2562 09:45 น. 257 ครั้ง

อุมาภรณ์ / ข่าว

สุกฤษฎิ์ / ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ