ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม หารือข้อราชการด้านการขับเคลื่อนนโยบายของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานในพื้นที่

16 พ.ค. 2562 10:00 น. 313 ครั้ง

ธิดาทิพย์ : ข่าว

กฤษดา : ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ