กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการลงระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม รุ่นที่ 1

16 พ.ค. 2562 16:01 น. 257 ครั้ง

พิมล : ข่าว

ชัชวาล : ถ่ายภาพ/ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ