ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโคมตรา (โคมประทีป) เพื่อจุดเป็นพุทธบูชา พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ วันพระศรีรัตนศาสดาราม จำนวน 1 โคมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 พ.ค. 2562 16:11 น. 111 ครั้ง