กรมบังคับคดีเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 (Thailand Quality Award 2018) ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

16 พ.ค. 2562 16:56 น. 192 ครั้ง

  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นางสาวพาทิศ ประสิทธิแสง ผู้อำนวยการกองบังคับคดี ล้มละลาย 1 เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 Thailand Quality Award 2018 ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน ในพิธีมอบรางวัล ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสูงสุด เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีองค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ และองค์กรที่มีความโดดเด่น ด้านการปฏิบัติการ และด้านลูกค้า รวม 13 องค์กร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด