กรมบังคับคดีร่วมกับธนาคารออมสินจัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการออมเงินให้กับกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ณ จังหวัดลำพูน

16 พ.ค. 2562 17:07 น. 115 ครั้ง

วันนี้ (16 พฤษภาคม 2562) เวลา 10:30 น. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูนเข้าร่วมกับธนาคารออมสินในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการออมเงินให้กับ กรรมการกองทุนหมู่บ้านภายในจังหวัดลำพูน ณ เฮือนดาหลารีสอร์ท ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมีนายปิยชาต สงวนหงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งเป็นการสร้างการรับรู้แก่กรรมการกองทุนหมู่บ้านที่เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับภารกิจและการติดต่อราชการของกรมบังคับคดี กฎหมายในชั้นบังคับคดี กฎหมายกู้ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ขายฝาก การวางทรัพย์ และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมสนใจสอบถามปัญหาในเรื่องการกู้ยืม ค้ำประกัน และการบังคับคดี เป็นต้น

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด