สยจ.พิษณุโลก ร่วมเป็นวิทยากร วิชากฎหมายแก่ผู้สูงอายุ

16 พ.ค. 2562 22:20 น. 172 ครั้ง

        เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้วิชากฎหมายแก่ผู้สูงอายุ จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแก่งโสภา และ ชมรมผู้สูงอายุตำบลแก่งโสภา โดยประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ และงานบริการของกระทรวงยุติธรรม มอบสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์กฎหมาย และให้คำปรึกษากฎหมาย รวม ๕๔ ราย พร้อมทั้งร่วมเล่นเกม The Choice (ทางเลือก ทางรอด) ของศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ หนี้นอกระบบ การทำสัญญา และการบังคับคดี เป็นต้น

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด