กรมบังคับคดีร่วมจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “POWER of Information POWER of Big Data” ในงานมหกรรมการเงินครั้งที่ 19 MONEY EXPO 2019

16 พ.ค. 2562 23:29 น. 175 ครั้ง

        วันนี้ (16 พฤษภาคม 2562) นางอรัญญา ทองน้ำตะโก รองอธิบดีกรมบังคับคดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสาวสายรุ้ง มารมย์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ร่วมจัดกิจกรรมภายในงานมหกรรมการเงินครั้งที่ 19 MONEY EXPO 2019 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 16 - 19 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 - 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้กรมบังคับคดีได้ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจภายใต้แนวคิด “POWER of Information POWER of Big Data” อาทิ การจัดบูธนิทรรศการ การนำเสนอการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้นำมาใช้ในการดำเนินงาน และให้บริการแก่ประชาชน เข้าถึงการให้บริการของกรมบังคับคดีด้วยการใช้ Application ต่างๆ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในรูปแบบที่ง่ายสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และทันสมัย การให้คำปรึกษากฎหมายด้านการบังคับคดี และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีให้กับลูกหนี้ร่วมกับสถาบันการเงินและบริษัทต่างๆ รวม 17 แห่ง ซึ่งมีลูกหนี้เข้าขอรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเป็นจำนวนมาก และกิจกรรมบูรณาการร่วมกับวิสาหกิจชุมชนโดยจัดให้มีนวัตกรรมนวดเพื่อสุขภาพ โดยนายแพทย์พลูชัย จิตอนันตวิทยา ประธานฝ่ายการแพทย์วิสาหกิจขุมชน (SHE) สตรีที่เคยก้าวพลาด อันเป็นการส่งเสริมคนดีสู่สังคม

        นอกจากนี้ยังได้มีการประชาสัมพันธ์การจัดมหกรรมการขายทอดตลาดทรัพย์ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 11 - 13 อาคารชาเลนเจอร์ 2 - 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี แก่ผู้เข้าร่วมงานมหกรรมการเงินในครั้งนี้ด้วย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด