กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ สำหรับเดือนพฤษภาคม 2562

22 พ.ค. 2562 16:14 น. 60 ครั้ง

 

          กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ สำหรับเดือนพฤษภาคม 2562 ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 มีสำนักงานบังคับคดีที่จัดให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 11 แห่ง

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด