กรมบังคับคดีลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการวิตามินสมอง ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ กระทรวงยุติธรรม ณ จังหวัดชุมพร

22 พ.ค. 2562 18:04 น. 86 ครั้ง

       วันนี้ (22 พฤษภาคม 2562) เวลา 13.00 น. นายธนพัฒน์ ศิริบรรณพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดโครงการวิตามินสมอง ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ กระทรวงยุติธรรม ณ วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีการบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมาย เช่น การกู้ยืมเงิน ค้ำประกัน จำนอง จำนำ การวางทรัพย์ การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านภารกิจของกรมบังคับคดี การแก้ไขปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตลอดจนกิจกรรมสันทนาการให้แก่นักเรียน นักศึกษา ปวช. และ ปวส. จำนวน 300 คน ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวฯ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง ป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมและยาเสพติด รวมถึงให้เด็กและเยาวชนมีความรัก ความเคารพในความถูกต้อง เป็นธรรม ผ่านกระบวนการการเรียนรู้ทางกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมต่อไป 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด