กรมบังคับคดีร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

22 พ.ค. 2562 18:12 น. 43 ครั้ง

         วันนี้ (22 พฤษภาคม 2562) นายสุวัฒน์ สงปรางค์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมโครงการฯ การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอย่างทั่วถึงและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง ได้ให้คำปรึกษากฎหมาย ด้านการบังคับคดีแพ่ง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี รวมถึงแจกเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจของกรมบังคับคดี ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด