กรมพินิจ ฯ ร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์รายการเคลียร์ คัด ชัดเจน

23 พ.ค. 2562 09:05 น. 134 ครั้ง

 

วันนี้ (22 พฤษภาคม 2562) เวลา 15.00 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยตัวแทนเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขาที่ชนะเลิศการประกวด โครงการ Generation Unlimited Youth Challenge เยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม และนางเพชรดารินทร์ ชูพรธีระไชย ครูผู้ดูแลโครงการ ร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์รายการเคลียร์ คัด ชัดเจน ในชื่อตอน “เด็กไทยบ้านอุเบกขา สร้างสรรค์ไอเดีย เยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม สร้างชื่อระดับโลก”ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา ได้สร้างชื่อเสียงคว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลกจาก โครงการ Generation Unlimited Youth Challenge เยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม ร่วมกับอีก ๔ ประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนีย สาธารณรัฐซิมบับเว สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และ สาธารณรัฐซูดาน ซึ่งจัดโดยองค์การยูนิเซฟ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนจากทั่วทุกมุมโลกได้นำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวของพวกเขา ภายใต้ชื่อทีมว่า “Fantastic Four” ชนะใจกรรมการจากไอเดียการสร้างเว็บไซต์ “Change to Chance เปลี่ยนเพื่อโอกาส” ที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในหมู่เยาวชนที่เคยกระทำผิด รายละเอียดติดตามชม ได้จากรายการเคลียร์ คัด ชัดเจน กำหนดออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 21.30-21.55น. โดยมี คุณกัญญ์ณาณัฏฐ์ ภาธรสืบนุกูล เป็นผู้ดำเนินรายการ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง NBT

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด