กรมบังคับคดีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศาลปกครอง หลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับสูง รุ่นที่ 14

23 พ.ค. 2562 16:51 น. 50 ครั้ง

   เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศาลปกครอง หลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับสูง รุ่นที่ 14 จำนวน 43 คน โดยนางรดาวรรณ วานิช ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และพนักงานคดีปกครองระดับสูง เป็นหัวหน้าคณะนำศึกษาดูงาน

   สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ คณะฯได้เยี่ยมชมศูนย์บริการ ONE STOP SEVICE ณ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี ซึ่งมีนางชนิดา เพชรโปรี ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 บรรยายให้ความรู้ด้านการบังคับคดีแพ่งและขั้นตอนการให้บริการประชาชน

   จากนั้น คณะศึกษาดูงานได้ร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การนำองค์กรไปสู่ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีให้ก้าวสู่ยุครัฐบาลดิจิทัล” โดยนางสาวอรอุมา เก่งทางดี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด