กรมบังคับคดีร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

24 พ.ค. 2562 16:15 น. 45 ครั้ง

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายชัยวิทย์ อรรถานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการของสำนักงานบังคับคดีกลุ่มจังหวัดที่ 1 (Sandbox) และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมให้บริการประชาชน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอย่างทั่วถึงและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ณ วัดบางเตย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

          ทั้งนี้ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี ได้ให้คำปรึกษากฎหมายด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี รวมถึงแจกเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจของกรมบังคับคดี ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด