ประกาศแจ้งให้ทราบ เนื่องด้วยกรมบังคับคดีอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานที่ บริเวณชั้น 1 อาคาร 25 ปี

24 พ.ค. 2562 18:47 น. 46 ครั้ง

คู่ความที่มาตรวจคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายสามารถติดต่อเจ้าพนักงานพิทักทรัพย์กองบังคับคดีล้มละลาย 1 - 6 ณ อาคารกรมบังคับคดี ได้ดังนี้
กองบังคับคดีล้มละลาย 1, 3 ชั้น 6
กองบังคับคดีล้มละลาย 2 ชั้น 7
กองบังคับคดีล้มละลาย 4, 5 ชั้น 8
กองบังคับคดีล้มละลาย 6 ชั้น 5
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด