สกธ.จัดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

28 พ.ค. 2562 11:20 น. 231 ครั้ง

 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานกิจการยุติธรรม จัดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 3/62 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” บรรยาย ในหัวข้อเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย มีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย และนางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว รวม 126 คน ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม ชั้น 5 (อาคารจอดรถ) อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย และบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทำนุบำรุงและปกปักรักษาผืนแผ่นดินไทยให้คงอยู่จนถึงปัจจุบัน อีกทั้ง ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ