การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2/2562

31 พ.ค. 2562 14:04 น. 157 ครั้ง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีฯ (1)  นางสาวศิริประกาย  วรปรีชา รองอธิบดีฯ (2) และผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ 1 ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ