กรมพินิจฯ ศึกษาดูงานที่บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส

31 พ.ค. 2562 16:02 น. 201 ครั้ง

 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (2) ได้นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเยาวชนทีม Fantastic Four ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับโลกในการประกวดโครงการเยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม ขององค์การยูนิเซฟ เข้าศึกษาดูงานที่บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในเรื่องของการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความเป็นมืออาชีพและเตรียมพร้อมการทำงานหลังการปล่อยตัวในอนาคต รวมทั้งให้แนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับการพัฒนานวัตกรรมของเยาวชนทีม Fantastic Four โดยมีนางอมรรัตน์ ชาญปรีชญา หัวหน้าส่วนงานประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ

สำหรับการเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณวาวเดือน ล่ำซำ หัวหน้าแผนกงานลูกค้าสัมพันธ์ กลุ่มลูกค้าองค์กรและช่องทางเอ้าท์บาวน์ และคุณพิเชษฐ์ กลีอิ่ม หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเกษตรกรไทยให้การบรรยายในหัวข้อ “Advance Contact Center: ACC” และ “AIS Digital For THAIs” ณ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) อาคารเอไอเอส ทาวเวอร์ 1 ถนนพลโยธิน แขวงสามเสนใจ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด