สป.ยธ. หารือแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรม ๕ส เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน เน้นการมีส่วนร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จริงจัง บนมาตรฐานเดียวกัน

5 มิ.ย. 2562 17:08 น. 15,199 ครั้ง

กิตติพัทธ์ : ข่าว

สุกฤษฎิ์ : ถ่ายภาพ/ออกแบบ

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ