การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNICEF)

6 มิ.ย. 2562 10:42 น. 152 ครั้ง

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNICEF) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของเยาวชนที่ได้รับเงินสนับสนุนจากการได้รับรางวัลชนะเลิศระดับโลกในโครงการเยาวชนกล้าคิดสะกิดสังคม รวมทั้งหารือแผนการดำเนินงานต่อยอดนวัตกรรมเว็ปไซด์จัดหางาน "change to chance เปลี่ยนเพื่อโอกาส" โดยมีนายศิริพงษ์ กาญจนวลัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนเยาวชนทีม fantastic four เข้าร่วมประชุมหารือด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ 2 ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ