กิจกรรมปฐมนิเทศการแข่งขันทักษะวิชาชีพการชงกาแฟ JUVENILE BARISTA CHAMPIONSHIP 2019

6 มิ.ย. 2562 11:14 น. 156 ครั้ง

        วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศการแข่งขันทักษะวิชาชีพการชงกาแฟ JUVENILE BARISTA CHAMPIONSHIP 2019 โดยมีคุณพวงเพ็ชร์ นิธยานนท์ คณบดีคณะการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ให้การต้อนรับ ซึ่งการแข่งขันทักษะวิชาชีพนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงยุติธรรม โดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อโรม่า กรุ๊ป เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกปฏิบัติ โดยในวันนี้เป็นการชง Espresso Shot และการสตีมนม พร้อมชมสาธิตการชงกาแฟโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งร่วมรับฟังวิธีการ ขั้นตอน กฎกติกา และวิธีการตรวจให้คะแนนของคณะกรรมการในการแข่งขันทักษะวิชาชีพการชงกาแฟ โดยนายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีฯ ได้กล่าวขอบคุณบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความอนุเคราะห์ และให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่เคยอยู่ในภาวะวิกฤตให้กลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมในอนาคตต่อไป

         ในการนี้ นายแสงประทีป โกมลบุตร ผู้ตรวจราชการกรม กรมพินิจฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนเด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนี้ด้วย ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ