การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 และที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2562

6 มิ.ย. 2562 13:06 น. 161 ครั้ง

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 และที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง (คำสั่ง หน.คสช.ที่ 22/2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา (คำสั่ง หน.คสช.ที่ 30/2559) โดยมีนางสุภาภรณ์ ชมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ ศอ.กต.เลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ 1 ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ