ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่

11 มิ.ย. 2562 11:13 น. 157 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ