การประชุมผู้บริหารกรม(Morning Meeting)

11 มิ.ย. 2562 11:46 น. 172 ครั้ง

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรม(Morning Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ทั้งนี้ นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดี (1) พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกรม  เลขานุการกรม และ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/กลุ่มงาน/ฝ่ายในสังกัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพินิจ 1 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ