ผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนเมษายน 2562

11 มิ.ย. 2562 13:47 น. 347 ครั้ง

1) ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

2) ด้านการสร้างความปลอดภัยในสังคม

3) ด้านการอำนวยความยุติธรรม