การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 3/2562

11 มิ.ย. 2562 15:06 น. 198 ครั้ง

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00น. นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 3/2562  เพื่อพิจารณาร่างกฎกระทรวงเพื่อกำหนดสถานที่อื่น เป็นสถานบริการเพิ่มเติมตามมาตรา 3 (6)   แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 และพิจารณาร่างปรับปรุงแก้ไข ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบ สถานศึกษา พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 27 (8) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย   ณ ห้องประชุมพินิจ 1 ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ