ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของสมนาคุณเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพปฏิบัติงานของ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 จำนวน 2 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มิ.ย. 2562 13:20 น. 16 ครั้ง

เอกสารแนบ