กระทรวงยุติธรรม โดย​กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ​ ร่วมกับหน่วยงานภาคี​จัดการประชุมระหว่างประเทศ : การดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและเคารพสิทธิมนุษยชน

12 มิ.ย. 2562 13:31 น. 187 ครั้ง

อุมาภรณ์ : ข่าว

ชัชวาล : ถ่ายภาพ/ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ