ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 มิ.ย. 2562 17:06 น. 21 ครั้ง

เอกสารแนบ